IKT og entrepriseretlige mellemformer: Værdiskabende eller en trussel?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jonas Gammelgaard Kristensen
  • Helene Rosendal Elsborg
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Indeværende speciale omhandler den igangværende revision af de Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer (AB92) i byggebranchen. Der er en tendens til øget brug af entrepriseformer, der ligger sig i spændingsfeltet mellem AB92 og ABT93 - entrepriseretlige mellemformer. Denne tendens, sammenkoblet med hastig udvikling af IKT-værktøjer, udfordrer aftalegrundlaget i byggebranchen.
Med afsæt i problemformuleringen: Hvordan er AB92 kompatibel med den øgede brug af IKT og entrepriseretlige mellemformer, og hvilke konsekvenser har det for revisionsarbejdet af AB92? præsenteres udvalgte bestemmelser i AB92, ABR89 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, IKT-bekendtgørelsen, Pris- og tid-cirkulæret foruden en gennemgang af, hvad entrepriseretlige mellemformer indebærer.
Problemfeltet bearbejdes ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor udvalgte statslige byggerier og regionale byggerier med statslig støtte har deltaget. Analysen viser, at der i høj grad er uoverensstemmelse mellem fundamentale bestemmelser i teorien, tendenserne i samarbejdsformerne og resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, og at disse medfører øgede transaktionsomkostninger og truer produktivitetsudviklingen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider158
ID: 235032194