IFC-STANDARDENS INDFLYDELSE PÅ DET DIGITALE BYGGERI

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kenneth Jacobsen
  • Steffen Kongsmar
Nærværende kandidatspeciale rapport er udarbejdet i efteråret/vinteren 2021. Omdrejningspunktet for rapporten er en undersøgelse af, hvordan standarder har indflydelse på byggeriets digitale værktøjer. Dette vil den gøre, ved en undersøgelse af den åbne buildingSMART standard IFC. Rapporten benytter sig af standardiseringsteori fra (Brunsson, et al., 2012) for at anskue hvordan IFC-standarden kan anskues i, udenfor og som værende en organisation i sig selv. Standardiseringsteorien kombineres med en kobling til institutionel teori, der skal anskue den forandring standarden er med til at skabe, og de forhold som standarden skal indgå i.
Metoden til undersøgelsen er den kvalitative metode. I den kvalitative metode undersøges der, hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles.
I rapportens analyse, bliver der belyst at IFC-standarden ses som værende et fælles sprog, der er en nødvendighed for at kunne samarbejde i på tværs af aktører i byggebranchen, men også hvordan standarden ses som værende for statisk til at understøtte den praksis der er på vej, i dele af branchen.
I rapportens diskussion, bliver der fremlagt synspunkter for den funktion IFC-standarden har nu, og den rolle IFC-standarden skal have i fremtiden. Hertil bliver der diskuteret, hvordan branchen strukturer data. Afslutningsvis bliver der konkluderet at IFC-standarden har været en nødvendighed for branchen, og har været med til at ændre byggebranchen. Standarden mister dog legitimitet, ved ikke at være i stand til at udvikle sig i takt med det behov der er i praksis. Hvis IFC-standarden skal fastholde sin legitimitet, skal den sandsynligvis kunne løfte opgaven med at understøtte Linked Data.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2022
Antal sider94
ID: 458121251