• Hanne Flach
Dette projekt har haft til formål at undersøge og klarlægge, hvordan en iBog har indflydelse på elevers læreprocesser.
Jeg har benyttet ”Afsætning 1” fra Systime i min klasse på handelsgymnasiet (hhx). Eleverne er ca. 16 år gamle og kender ikke til faget på forhånd. iBogen er ny for os alle. Computer eller tablet og internet er nødvendigt for at udnytte hypertekst materialet fuldt ud.
Ved hjælp af spørgeskemaer, et fokusgruppeinterview, personlige interviews, en SWOT- analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler), og en læremiddelanalyse af det didaktiske læremiddel, har jeg fundet ud af følgende:
iBogen er helt anderledes at anvende end den traditionelle papirbog. Den er altid på computeren, den vejer ikke noget og er forskellig fra en almindelig bog. Lektier skal laves på en anden måde, og måske et helt andet sted. For nogle elever er det som at surfe på nettet. Andre kan slet ikke lide det. De savner følingen med en bog. Der opstår lettere afbrydelser i læsningen, når der læses i iBogen.
Mange elever finder det svært at læse på en skærm, og en stor del kan ikke finde rundt i den.
iBogen fungerer ligesom en hjemmeside med menupunkter. Der kan søges i den, men det fungerer ikke helt som Google. Det er for nemt at kopiere noter. iBogen opfylder fagets krav og intentioner, men på en meget kompakt måde. Opgaverne er omfattende og kræver meget af både lærer og elever. iBogen facilliter på nogle områder, men den kan ikke siges at kvalificere elevernes læreprocesser.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013
Antal sider59
EmneordiBog
ID: 77185894