I fortidens fodspor, på vej mod fremtidens visioner

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Christina Dalgaard Frost Jepsen
  • Marie Grove Jørgensen
  • Christina Holm Hansen
Rapporten beskæftiger sig med implementeringen af den aktuelle kommunalreform. Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan det er muligt at opnå fælles fodslag efter en sammenlægning mellem de forskellige aktører i kommunen såsom politikere, embedsmænd og borgere samt i planlægningen efter en kommunesammenlægning. Der arbejdes med den konkrete case, Ny Hjørring Kommune. Analysen omfatter to forhold. Det første er de problemer, der vil opstå i forbindelse dannelse af en ny organisation. Analysen omfatter en klarlægning af de værdier og kulturer, som har præget de fire nuværende planafdelinger samt den fremtidige organisation af planlægning i den nye kommune. På den baggrund opstilles i rapporten nogle anbefalinger til, hvordan det er muligt at opnå fælles fodslag i organisationen efter sammenlægningen. Det andet forhold er opstilling af en vision for den nye kommune, som kan danne grundlaget for fælles fodslag. Analysen omfatter dybdegående analyser af de fire nuværende kommuner, hvor resultatet bla. er en række problemområder, det er nødvendigt at tage hånd om i den fremtidige planlægning. På baggrund af disse områder opstilles visioner, delvisioner og strategier for Ny Hjørring Kommune. Desuden opstilles et forslag til et nyt bymønster for den nye kommune, som vil kunne understøtte en realisering af visionen. Resultatet af analyserne er et udspil til en planstrategi for Ny Hjørring Kommune, som politikere og embedsmænd kan tage udgangspunkt i, når de skal diskutere fremtiden for Ny Hjørring Kommune.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider190
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142850