Front_Page_Image.jpg
  • Esben Lund-Pedersen
  • Steffen Titken Haferbier
4. semester, Interaktive Digitale Medier, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at undersøge emnet vedrørende motivation i computerspil, og hvordan motivation kan kædes sammen med de fundamentale psykologiske behov vi, som mennesker, har. Derudover er det målet med specialet at komme tættere på en forståelse af hvad mennesker finder sjovt i computerspil og hvordan det har indflydelse på spillermotivation og designet af computerspil.

Specialet er inddelt i tre hoveddele: den første del omhandler den forforståelse og eksisterende tilgang som specialet er baseret på, samt en undren over hvad man forstår ved begrebet "sjov" i computerspil. Denne undren understøttes med viden om teori-områder, der kan sættes i forbindelse med værdien i en spilaktivitet. Forud for opstillingen af problemformuleringen bliver videnskabsteoretiske perspektiver, i form af fænomenologi, inddraget i samspil med viden om definitionen på et computerspil. Derudover anskues spilaktiviteten og kvaliteten af denne igennem Mihaly Csikszenthmihalyis flow teori.

Den anden del af specialet omhandler teorier vedrørende spillermotivation, psykologiske behov og følelser i computerspil. Disse teoretiske felter bliver opstillet og sammeholdt med analysen af to eksisterende computerspil i forsøget på at kategorisere og diskutere de spilmekanikker og indholdsmæssige kvalititeter, som kan føre til forståelsen af sammenhængen mellem sjov i computerspil og tilfredsstillelse af basale psykologiske behov.

I den sidste del af specialet fremstilles resultaterne af analysen og en model for relationen mellem de psykologiske behov, spillermotivationsfaktorer og spilmekanikker bliver opstillet. Formålet med modellen er at bidrage til forståelsen bag incitamentet for at spille computerspil, samt at fungere som et værktøj til hvordan man i designet af et computerspil kan diskutere de spilmekanikker der inddrages, og hvordan de påvirker spillerens spiloplevelse.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 sep. 2013
Antal sider86

Billeder

ID: 80585536