• Karen Buch
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Formål: Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor kvinder med Bladder Pain Syndrome ikke bringer deres seksualitet og deres seksuelle dysfunktioner frem ved samtaler med sygeplejersker/læger på urinvejskirurgisk ambulatorium.
Baggrund: I litteraturen ser det ud til, at en stor del af kvinder med Bladder Pain syndrome eller andre kroniske lidelser ligeledes har seksuelle problemer, men der er en del tabu omkring emnet og de bringer det ikke selv på bane.
Metode: Kvalitativ med en fænomenologisk tilgang.
Dataindsamlingsmetode: Fokusgruppe interview med fire kvinder med Bladder Pain Syndrome.
Analysemetode: Hermeneutisk meningsundersøgelse.
Resultater: I analysen fremkommer følgende faktorer, der kan fungere som barriere for patienternes italesættelse af deres seksuelle dysfunktion. Dette er forbundet med skam, blufærdighed, tabu, fordomme og manglende tiltag fra læger og sygeplejerskers side.
Konklusion: De fleste af de faktorer, der spiller ind som barrierer for patienternes italesættelse af deres seksualitet kan imødegås ved spørgeskemaer og personale, der som en del af journaloptagelsen eller besøgene i ambulatorierne, skulle spørge ind til patientens seksualitet. Desuden vil patienterne gerne have redskaber til at kunne italesætte deres seksuelle problemer.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 maj 2019
Antal sider37
ID: 302954807