• Birthe Martensen
  • Kristian Vejle
  • Karl Aage Dissing
Projektet undersøger det computer- og papirunderstøttede samarbejde, henholdsvis CSCW (Computer Supported Cooperative Work) og 'PSCW' ('Paper Supported Cooperative Work') i forbindelse med rekvisition- og svar behandling i Billeddiagnostisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. Der foreligger en beslutning om at afskaffe denne papirunderstøttelse inden udgangen af 2007. Metode På baggrund af litteraturstudier af CSCW-forskningsfeltet og af kulturteori har vi gennemført et detaljeret observationsstudie af det papirflow af udprintede henvisninger, som foregår parallelt med det elektroniske workflow i røntgeninformationssystemet, Syngo-RIS. Vi har suppleret med en begrænset opgørelse (én arbejdsdag) af påførte notater o.l. på henvisningsprintet samt med kvalitative interviews af medarbejdere fra forskellige faggrupper. Resultater Vores resultater viser, at de udprintede rekvisitioner udfylder flere forskellige funktioner til kontrol og tilpasning af det planlagte RIS-workflow. Resultaterne er her i overensstemmelse med tilsvarende fund mht. CSCW-systemer andre steder. Kulturen i afdelingen vurderes ud fra vores materiale som præget af mange års løbende teknologiske udviklinger, men fortsat forandringsvillig og positiv i forhold til it-teknologi. Diskussion En afskaffelse af papirgangen stiller nogle ekstra krav til funktionalitet i RIS, som vi ikke anser det for muligt umiddelbart at indfri. Vi forventer, at brugerne p.gr.af afdelingens kultur vil være villige bære de ekstra byrder, det medfører, men at det alligevel kan have en pris i form af et mindre effektivt flow. Heroverfor må ses gevinsten ved en 100% elektronisk tilgængelig dokumentation.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider99
Udgivende institutionAAU
ID: 9800902