• Henrik Bjerre Nielsen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det udarbejdede speciale omhandler nogle af de logistiske udfordringer, der kan opstå i forbindelse med leverancen af byggematerialer. Specialet behandler forskellige teknologier og værktøjer, som kan supportere en logistikproces og i den forbindelse bidrage til en effektivisering af materialehåndteringen. Specialets undersøgelse behandler logistikprocessen fra producent via distributør til materialeleverancen på byggepladsen.
Specialet er skrevet med udgangspunktet i, at specialets forfatter har fungeret som et internt led i Exigo Consult og på baggrund heraf har haft til opgave at undersøge i hvilket omfang, der kunne være basis for at udvide forretningsområdet til også at omhandle en teknologiunderstøttet proces til håndtering af byggematerialer. Dette betyder, at specialets undersøgelse primært henvender sig til Exigo Consult, der til dagligt arbejder med teknologiske løsninger i byggeriet. Formålet med undersøgelsen har været at udarbejde et system, som kan bidrage til en effektivisering af logistiske udfordringer, der er i forbindelse med håndtering af byggematerialer.
Specialet indledes med en gennemgang af et historisk perspektiv, hvilket har til formål at give læseren en bedre forståelse af håndteringen af byggematerialer i forskellige sammenhænge. Diskussionen er skrevet på baggrund af specialets litteraturstudie og danner grundlaget for specialets problemstilling. Problemstillingen belyser forskellige udfordringer inden for materialehåndtering og logistik, som danner baggrund for specialets problemformulering:
”Kan en teknologiunderstøttet proces effektivisere leverance og håndtering af byggematerialer? ”
Problemformuleringen anvendes videre i specialet som grundlag for analyse og bearbejdningsafsnit, hvor der på baggrund af teknologier og IT-værktøjer udarbejdes en konceptuel model af en systemopsætning. Efterfølgende testes systemet ud fra, hvilken værdi det udarbejdede system kan have for brugerne, samt i hvilken grad systemet teknologisk set er muligt. Efter systemtesten behandles et forretningsperspektiv, hvilket undersøger holdninger fra byggebranchen vedrørende materialehåndtering og logistik. Ud fra disse undersøgelser er der udarbejdet analyser, hvilket giver en indikation af problemstillingerne på området. Specialet afsluttes med forslag til implementering, ideer til nye produkter og services samt anbefalinger til byggebranchen. Afslutningsvis opsamles undersøgelsens resultater i en konklusion.
Den udarbejdede problemformulering anvendes videre i specialet som grundlag for analyse- og bearbejdningsafsnittet, hvor der på baggrund af teknologier og it-værktøjer udarbejdes en konceptuel model for en systemopsætning. Efterfølgende testes systemet, ud fra hvilken værdi det udarbejdede system kan have for brugerne, samt i hvilken grad systemet teknologisk er muligt. Efter systemtesten behandles et forretningsperspektiv, som undersøger holdninger fra byggebranchen vedrørende materialehåndtering og logistik. Ud fra disse undersøgelser er der udarbejdet analyser, som giver en indikation af problemstillingerne på området. Afsnittet afsluttes med forslag til implementering, ideer til nye produkter og services samt anbefalinger til byggebranchen. Afslutningsvis opsamles undersøgelsens resultater i en konklusion.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2016
Antal sider79
Ekstern samarbejdspartnerExigo
CEO, Exigo Consult Kristian Birch Pedersen kbp@exigo.dk
Informantgruppe
Exigo
Projektleder, Exigo Consult Troels Primdahl tp@exigo.dk
Informantgruppe
Exigo
Specialist i bygningsinformatik Simon Ramsløv sr@exigo.dk
Informantgruppe
Jorton A/S
Projektleder Christian Henriksen kd.notroj@hhc
Informantgruppe
MT Højgaard
Projektleder NAU Jakob Ørsted Pedersen jdp@mth.dk
Informantgruppe
MT Højgaard
Sjakbejs jord og beton Jesper Hansen mail@mth.dk
Informantgruppe
XL-BYG Aaby Tømmer
Sælger, Ansvarlig for leverance & logistik Christian Bonde chbo@tmg.dk
Informantgruppe
Bygma Risskov
Lager og køselsleder Kim Snog Nielsen riskov@bygma.dk
Informantgruppe
Stark
Sælger - Ansvarlig for leverance & logistik Thomas Lykkegaard info.aarhus@stark.dk
Informantgruppe
TC Electronic
Manager Supply Chain - Ansvarlig leverance & logistik Mogens Lauersen mogens.laursen@music-group.com
Informantgruppe
TC Electronic
Lagerchef – Håndtering af materialer og leverancer Jimmi de Feuth Christensen jimmi.christensen@music-group.com
Informantgruppe
ID: 225374745