• Rejane Pires de Padua Nielsen
Mål: Målet for denne projekt var at se på, hvordan brugerne i Danmark opfatter smartphone app-teknologien, deres præferencer med hensyn til funktioner og værktøjer for hjemmemonitorering og egenomsorg af diabetes kontrol, hvorvidt teknologien kan øge overholdelse af hjemmemonitorering af diabetes og fremme adfærdsændring for at forbedre livsstil. Jeg kiggede også på de sundhedsprofessionelles mening om teknologien.

Metoder: De empirik data var sammensat af et spørgeskema og en skriftlig struktureret interview. I spørgeskemaet og i interviewet, blev respondenterne præsenteret med spørgsmål vedrørende funktioner og værktøjer i teknologien, spørgsmål relateret til forholdet mellem patient og sundhedsprofessionelle, etiske, juridiske - herunder sikkerhedsspørgsmål, og organisatoriske spørgsmål.

Resultater: De fleste af de adspurgte i spørgeskemaet er positive over teknologien, de udtrykker ønske om at engagere deres læger i deres diabetes kontrol i en kombination af digital og personlig kontakt, de er tilfredse med nogle af de funktioner og værktøjer af teknologien og utilfredse med andre. De føler sig motiveret til at ændre deres livsstil med deres læge engagement og de mener, at teknologien kan bidrage til dette. Den interviewede sundhesprofessionels mening er i overensstemmelse med brugernes forventninger.

Konklusion: Det er blevet bevist, at teknologien kan øge overholdelse af monitorering og egenomsorg af diabetes, på betingelse af, at etiske, juridiske, organisatoriske og tekniske aspekter er på plads for at teknologien kan betragtes som stabilt. Der kan dog stadig være mange forskellige opfattelser af teknologi blandt de mange forskellige aktører i sundhedssektoren.

Nøgleord: smartphone app teknologi, kontekst-afhængig, ubiquity, pervasive computing, hjemmemonitorering, egenomsorg, diabetesbehandling.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
Antal sider103
ID: 77273162