• Simon Schultz Kristensen
  • Tina Jensen
  • Regitze Hamborg Sørensen
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Et praksisteoretisk studie om fødevareindkøb forankret i en erkendelsesteoretisk konstruktivisme. Studiets udgangspunkt udspringer af et spørgsmål om, hvorvidt presserende klimaproblemer er noget, der har indflydelse på den almene danske borgers hverdagspraksisser. Empirien i studiet består af seks interviews af en heterogen gruppe. Interviewene blev foretaget i supermarkeder, mens informanterne udførte praksissen; fødevareindkøb. Både metode og teori er inspireret af Pierre Bourdieu. Bourdieus begreber habitus, felt, doxa og Kapital bliver brugt til at analysere det empiriske materiale. Konklusionen i studiet fastslår, at spørgsmålet om klimaproblemer i relation til fødevareindkøb har en hvis indflydelse på informanterne. Derudover viser økologi sig som en værdifuld kulturel kapital i fødevareindkøbsfeltet, da der blandt informanterne viser sig en doxa, som overordnet klassificerer økologi som værende bedre end andre fødevarer.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider112
ID: 304665013