• Lars Bertelsen
  • Jette Nielsen
  • Morten Sonne
Indledning Projektrapporten omhandler, hvorvidt elektronisk teknologi kan anvendes til at mindske medicineringsfejl, således at medicingivningsprocessen kan kvalitetssikres ved hjælp af teknologi. Metode Den anvendte metode har været ved hjælp af en hermeneutisk tilgang at foretage en række kvalitative interviews med en række personer, som har været involveret i at udvikle, implementere og anvende teknologi (PDA’er med stregkodeskannere) til kvalitetssikring af medicingivningsprocessen i H:S. Resultater Vi har beskrevet og vurderet end række nuværende og fremtidige teknologier til kvalitetssikring af medicingivning. Det er dog ikke alle teknologier, der findes modne til at tage i anvendelse i en travl sygehusverden, idet brugerne ikke tager teknologien i anvendelse, hvis teknologien ikke er stabil og kan fungere som støtte for deres primære opgaver. Diskussion og konklusion Der er ingen tvivl om at udvikling af nye teknologier kan bidrage til en mere sikker medicingivningsproces, men ibrugtagningen afhænger af deres modenhed. Hvornår en teknologi er moden nok til at tage i anvendelse, kan kun en test i et virkelighedsnært miljø svare på og vi peger derfor på, at test af teknologier, der hvor de skal fungere, er noget, der i fremtiden skal afsættes mere tid til, inden teknologien rulles ud over et helt sygehus. Det er vores overbevisning, at teknologi kan være med til at kvalitetssikre medicingivningen. Der er dog altid et ’men’. Teknologiens modenhed skal være af en sådan grad, at den fungerer stabilt og uproblematisk, desuden skal den understøtte brugernes primære opgaver - at pleje og behandle patienterne. Det er vigtigt, at teknologien er mobil og fleksibel, ligesom den tilbyder brugerne overblik. Derfor skal der også tilbydes flere forskellige teknologier til løsning af de daglige arbejdsopgaver, brugeren skal deltage i udvikling af teknologien og skal efterfølgende være med til at vælge netop den teknologi, der er mest anvendelig i forskellige arbejdssituation. Endvidere skal der arbejdes meget med at få brugerne til at anvende teknologien.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider137
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 9767247