Hvid betons æstetiske holdbarhed

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Tetina Rix
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dag eksisterer et begrænset kendskab til hvid betons æstetiske holdbarhed. Forskellige projekter er sat i værk for at opnå større kendskab til dette - et af disse projekter er Whiadur, som dette projekt udspringer af. I Whiadur er der blandt andet udviklet en klimakarrusel, der gør det muligt at accelerere æstetisk ældning af betonoverflader. Både form, placering, detaljering og overfladestruktur har betydning for en betonoverflades æstetiske holdbarhed, og i nærværende projekt er betonoverfladens mikrostruktur og tætheds betydning for den æstetiske holdbarhed undersøgt. Til dette er anvendt friskstøbte prøveemner samt æstetisk accelererede prøveemner. På disse prøveemner er bestemt porøsitet, kapillaritetstal samt vandpermeabilitet og overfladeruheden er vurderet. Resultater fra disse metoder er sammenlignet med farvemålinger i forventningen om at kunne forudsige den hvide betons æstetiske holdbarhed. På baggrund af forsøgsresultaterne har det ikke været muligt at give en entydig konklusion på betonoverfladens mikrostruktur og tætheds betydning for den æstetiske holdbarhed. Der er dog tendens til, at farveændringer vil være mere tydelige, hvis betonen har et højt kapillaritetstal eller en ru overflade.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider91
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 16246714