Hvervning af voksne mænd til mentorprojekter

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kamilla Høtoft
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract
De siddende regeringer i Danmark har siden 2000 udtrykt politisk ønsker og målsætninger om, at større dele af samfundet tager del i det frivillige arbejde. Dette kommer blandt andet til udtryk, i den tidligere regerings initiativer, som havde til formål at gøre det lettere for den enkelte at være frivillig. Et af initiativerne retter sig mod ønsket om et bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner.
Ungdommens Røde kors indgik i 2014 et sådanne samarbejde med TrygFonden. Dette samarbejde er mundet ud i det nationale program Frem i lyset, der skal resultere i styrkede udvalgte lokalsamfund via netværksskabende aktiviteter for programmets målgruppe.
I forbindelse med Frem i lyset, oprettes to mentorprojekter - Apollo og Orion. Mentorprojekterne’s mål er at hjælpe og støtte børn og unge i fastholdelse i ungdomsuddannelser, i at få et fritidsjob eller blive frivillige og dermed ressourceperson og aktiv medborger i lokalområdet. I oprettelse af Apollo og Orion er der behov for voksne stabile mentorer som besidder erhvervs- og livserfaring. Erfaringer og statistikker viser at mænd ikke melder sig som mentorer, hvilket udgør en risiko for diversiteten af mentorer.
Dette speciale undersøger hvordan Ungdommens Røde Kors kan forbedre deres rekrutteringspraksis målrettet voksne mænd i mentorprojekterne Orion og Apollo. Specialet klarlægger hvordan feltet ’voksne mænd i frivilligt arbejde indenfor mentor projekter’ ser ud. Derudover klarlægger specialet hvordan marketingsredskabet, social marketing kan have en positiv indvirkning på Ungdommens Røde Kors’ hvervningsstrategier, samt undersøger om social marketing er et relevant værktøj for Ungdommens Røde Kors at bruge i forbindelse med hvervning til mentorprojekterne,
Feltet afdækkes via et litteraturstudie, og en gennemgang af pointer fra social marketing, som redskab.
Specialet konkluderer at mænd har noget specielt at bidrage med i mentorprojekter, og at de derfor er vigtige at have fokus på i udarbejdelse af hvervningsstrategier. Hvervning af voksne mænd skal ske ved at de bliver spurgt direkte om de vil være mentorer. Dette kan eksempelvis ske på opfordring fra andre mænd på deres arbejde, i deres fritidsklub, eller via kvinder fra deres omgangskreds. Mændende skal i høj grad informeres om, at der findes mentorprogrammer, hvordan de fungerer og at der er et reelt behov for at de engagerer sig.
Retorikken til at hverve mænd skal primært været præget af resultatorienterede sætninger og skal styre uden om stereotypisering af mænd som grundlæggende alfahanner, og i stedet rette sig mod at bevidstgøre mentoring feltet, samt at have fokus på at fjerne eventuelle usikkerheder, som mænd kan have i forhold til at engagere sig.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 aug. 2015
Antal sider52
ID: 216913233