HverdagsLIVETS bevægelser: et aktivt Svenstrup

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Julie Buschardt
  • Line Schulz
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er skrevet på studiet Urban Design under Arkitektur & Design på Aalborg Universitet. Projektet tager udgangspunkt i hvorledes byplanlægning og byrumsdesign kan påvirke befolkningen til at være mere fysisk aktive. Opgavens design tager afsæt i parcelhusbyen Svenstrup som er beliggende nær Aalborg. Denne by er valgt, da en væsentlig del af danskerne netop bor i byer af denne struktur og størrelse. Trods dette er temaet omkring aktiverende byrum for det meste sat i relation til storbyen. Med dette projekt ønsker vi derfor at give et bud på et bevægelsesdesign for en parcelhusby. Rapporten indeholder i første halvdel TEMA og CASE. Afsnittet TEMA giver en teoretisk forståelse af motion og bevægelse i byens rum. Afsnittet danner hermed grundlag for en fælles forståelsesramme for det givne udgangspunkt. CASE-afsnittet omhandler byen Svenstrup. Afsnittet indeholder en præsentation af byen samt dybdegående stedsanalyser, der kortlægger byens udfordringer og potentialer i forhold til at fremme velvære, motion og bevægelse for indbyggerne. Anden halvdel af rapporten indeholder KONCEPT og DESIGN. KONCEPTET bygger på en række parametre udledt af rapportens første del og bearbejder et samlet bevægelsesdesign i skalaen 1:15.000. DESIGNET er inddelt i to skalaer, henholdsvis 1:1000 og 1:200. I disse to afsnit beskrives dele af bevægelsesdesignet samt udvalgte aktiverende byrum i planer, snit og diagrammer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider146
Udgivende institutionAalborg Universitet, Arkitektur & Design, Urban Design

Billeder

091129_SvenstrupPLAN_1_1000_DESIGN.jpg
Plan over Svenstrups midtby med den nye CenterBANE
ID: 19034756