• Michala Fels
  • Simon Kolby Christensen
4. semester, Bæredygtig Byudvikling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
De oplevede danske konsekvenser af klimaændringerne er flere oversvømmelser, grundet den øgede mængde ekstremnedbør og det stigende havniveau. Denne tendens har ført til kravet om udarbejdelsen af kommunale klimatilpasningsplaner. Det forhåndenværende speciale fokuserer på kommunernes erfaringer med deres klimatilpasningsplan samt en frontløber-kommunes håndtering af klimatilpasnings-transitionen. Loorbachs Transition Management teori benyttes til at forstå dette. Målet med specialet er at give de danske kommuner en ramme til at forstå og arbejde med gennem deres klimatilpasnings-transition.
Følgende problemformulering er udarbejdet for at belyse ovenstående: Hvor godt planlægger kommunerne inden for Region Hovedstaden deres klimatilpasningshandlinger i klimatilpasningsplanen; og hvordan er forsyningsselskaber, virksomheder, borgere og boligforeninger blevet mobiliseret og udnyttet gennem 'governance activities' af en frontløber klimatilpasningskommune under deres transition? Slutteligt, hvad kendetegner en frontløber kommunes klimatilpasningshandlinger?
En sammenlignende evalueringsanalyse gør det muligt at analysere de 29 kommuners klimatilpasningshandlinger inden for Region Hovedstadens klimatilpasningsplaner og tildele dem point efter, hvor godt de tager hensyn til ti opstillede indikatorer. Herudfra findes fem frontløber kommuner: København, Brøndby, Frederiksberg, Vallensbæk og Gladsaxe.
Et nærmere casestudie af Gladsaxe Kommune præciserer, hvad der forårsager deres status som klimatilpasningsplansfrontløber. Casestudiet viser bl.a., at Gladsaxe og Nordvand har haft et meget stærk samarbejde gennem klimatilpasningsarbejdet, hvilket styrker transitionen. Det konstateres ydereligere, at klimatilpasningsgruppen, som består af medarbejdere fra forskellige afdelinger i Gladsaxe Kommune og Nordvand, har ført til en innovativ, stærk proces i forhold til at skabe transition vision, transition agenda (klimatilpasningsplanen) og transition paths (klimatilpasningsplanens handlinger). Desuden har det kommunale fokus på at inddrage borgerne, virksomhederne m.v. været afgørende for Gladsaxes frontløber klimatilpasning transition status. Gladsaxe har haft en innovativ procestilgang til de tre første faser af Transition Management: strategic, tactical og operational, men der er fortsat behov for at forbedre den reflexive fase.
Kendetegnene for en frontløber klimatilpasningskommune er samlet i ni nedenstående mål, hvilke kan danne rammen for andre kommuners transition, de skal blot tilpasse målene til deres egen klimatilpasning transition situation.

1. Retningsgiv den fremtidige planlægning
2. Se regn som en ressource
3. Omsæt visionen til indhold i klimatilpasningsplanen
4. Opbyg agendaen
5. Netværkssamarbejde med andre aktører
6. Udvikl nye innovative løsninger
7. Udvikl transformations projekter
8. Aktør involvering og engagering
9. Justering af transitionen
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2015
Antal sider149
ID: 213482163