• Amanda Kristine Faust Spies
Baggrund: Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvordan DHTC som en centraliseret
HTAU ville give input til decentraliserede beslutningstagere, der handler på et udbudsdrevet
marked bestående af forskellige markedsfejl.

Formål: Formålet med undersøgelsen var at belyse den nuværende regionale beslutningstagning
vedrørende indkøb af medicinsk udstyr og DHTC’s forventede og potentielle
rolle i dette. For at besvare forskningsspørgsmålet: Hvordan vil DHTC påvirke
den regionale købsbeslutning af medicinsk udstyr?

Metode: Formålet blev undersøgt ved at udføre en multipel scenarieanalyse og seks
semistrukturerede interviews, fuldt transskriberet og analyseret gennem en meningskategoriseringsanalyse.

Resultater: Direkte indflydelse på regionale købsbeslutninger er mulig i monopolistiske
markedssituationer, hvis ansøgningskriteriet om, at medicinsk udstyr skal være
’omkostningsneutral’ eller ’omkostningsreducerende’ ekskluderes. Kun implicit indflydelse
er mulig ved vurdering af udstyr under konkurrenceforhold på grund af udbudslovgivningen.

Konklusion: Det anbefales, at DHTC genovervejer deres organisationsstruktur i forhold
til, hvilke beslutninger de ønsker at give input til og påvirke, da det er umuligt for DHTC
at påvirke enhver regional købsbeslutning.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2022
Antal sider58
Ekstern samarbejdspartnerRud Pedersen Public Affairs
Jesper Danneris Luthman jesper.luthman@rudpedersen.com
Anden
ID: 471898960