• Rikke Taagaard Madsen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet undersøger hvilke udfordringer man kan opleve som hjemmepasser i det nuværende samfund, som er karakteriseret som et præstationssamfund, et accelerationssamfund og et arbejdssamfund.

Specialet indeholder en undersøgelse af hjemmepassernes anerkendelsesbetingelser og identitetsudvikling, og hvordan de ovenstående tre karakteristika for det nuværende samfund har betydning for netop dette. Undersøgelsen er foretaget kvalitativt, hvor fem hjemmepassere er blevet interviewet.


Interesseren for dette projekt er opstået i forbindelse med egne erfaringer med kortvarig hjemmepasning og heraf en oplevelse af manglende forståelse og anerkendelse fra andre. Gennem valgfaget ”Sociale patologier” på kandidatstudiet i socialt arbejde tilegnede jeg mig en viden om de førnævnte karakteristika for det nuværende samfund, og hvordan disse har indflydelse på anerkendelsesbetingelserne. Endvidere er der ifølge Danmarks statistik en stor stigning af antallet af forældre, der vælger at hjemmepasse, og denne stigning kan muligvis skyldes det store fokus, der har været på børns trivsel i daginstitutioner, som blev indledt i foråret 2019.


Konklusionen er, at hjemmepasserne oplever svære betingelser for anerkendelse, særligt på den solidariske sfære. Det viser sig bl.a. i form af sociale kampe både på individuelt og kollektivt niveau. Årsagen til den manglende anerkendelse kan skyldes, at en livsstil som hjemmepasser ikke stemmer overens med den fordring, der er om præstation og acceleration i præstations- og accelerationssamfundet. Den manglende anerkendelse resulterer bl.a. i, at hjemmepasserne oplever vanskeligheder ved at udvikle en sammenhængende identitet, da de ofte forsøger at undlade at nævne hjemmepasningen, når de taler med andre. De forsøger håndtere vanskelighederne ved at opsøge aktiviteter, såsom aktiehandel og frivilligt arbejde, for at have noget andet end hjemmepasningen at tale med andre om. Det viser sig desuden, at hjemmepasserne oplever sig stigmatiserede af deres omgivelser og har derfor tendens til at opsøge fællesskaber med andre hjemmepassere, hvori de kan dele normer og værdier
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider89
ID: 333232302