Hist hvor vejen slår et sving, ligger der ... en landbosætning?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lotte Yde Astorp
  • Marie Bjørnholt Andresen
Denne rapport omhandler planlægning af bosætning i de bynære landdistrikter. Formålet med rapporten er todelt. Det første formål er at udarbejde et forslag til en boætningsplan for et bynært landdistrikt. Det andet formål er at diskutere lovgivningsmæssige udfordringer for realiseringen af planen, samt at foreslå ændringer af lovgivningen mm., så planen kan virkeliggøres. Udgangspunktet for rapporten er et overblik over den historiske udvikling mht. bosætning på landet, og hvilke motivationsfaktorer der er for at flytte på landet. De lovgivningsmæssige rammer for bosætning i landdistrikterne udgør også en del af denne basisviden for rapporten. Med afsæt i motivationsfaktorerne for at flytte på landet gennemføres en lokaliseringsanalyse for bosætning i et caseområde i et bynært landdistrikt. Analysen indeholder et dokumentstudie og et feltstudie, hvor der foretages en rumlig-visuel analyse af caseområdet. På baggrund af lokaliseringsanalysen udarbejdes en bosætningsplan, der indeholder fire forskellige koncepter for nye landbosætninger og forslag til udbygningsprincipper for landsbyer. Bosætningsplanen vurderes derefter mht. casespecifikke planlægningsudfordringer og i forhold til lovgivningens rammer. Rapporten afsluttes med forslag til ændring af lovgivningen og den kommunale samt nationale planpraksis, så det bliver muligt at realisere bosætningsplanen og forbedre den fysiske planlægning af det åbne land.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider178
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142484