Hastighedseffekt af vejbump

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lasse Høyrup Sørensen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette projekt undersøges sammenhængen mellem den indbyrdes afstand mellem bump og bilisternes hastighedsvalg.

Undersøgelsen foretages på baggrund af Floating Car Data. I undersøgelsen indgår hastighedsdata fra cirka 700.000 køreture og mere end 500 bump, alle placeret i Region Nordjylland.

Undersøgelsen viser, at bilisternes hastighedsvalg afhænger af bumpenes tilstedeværelse, når afstanden mellem bumpene er mindre end cirka 160 m. Herefter er det antageligt andre lokale forhold, der har betydning for bilisternes hastighedsvalg. Desuden viser undersøgelsen, at bilisterne generelt ikke overholder hastighedsgrænsen. På baggrund heraf anbefales det, at bump etableres med kortere afstand fremover.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider73
ID: 305320544