• Mikkel Viktor Jørgensen
4. semester, Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsspeciale omhandler vigtigheden af at undersøge og klarlægge indholdet af servitutter, i forbindelse med projekt- og ejendomsudvikling af fast ejendom.

Finanskrisen er overstået og den danske økonomi oplever et solidt opsving, der får investorernes penge til at brænde i lommerne på dem, når de ser en god forretning hvor de kan gøre en god fortjeneste. Under finanskrisen var udviklingen af fast ejendom et af de områder, hvor investorerne var nød til at holde igen, da forbrugerne ikke kunne få lov til at låne til køb af bolig. Udviklingen har vendt, hvorfor det skyder op med nye boliger rundt omkring i det danske land.

Ved projekteringen af ny bebyggelse er det især vigtigt at være bekendt med offentligretlige for såvel som privatretlige bindinger der kan risikere at være på en ejendom. Mens de offentligretlige bindinger, som eksempelvis lokal- og kommuneplaner, oftest er nemmere at forholde sig til, i forhold til deres retsvirkning mm., kan privatretlige bindinger godt være af en mere kompliceret størrelse. De mest almindelige privatretlige bindinger er i form af servitutter, hvilket imidlertid og kan have offentligretlig karakter. Disse servitutter indeholder indskrænkelser af rådigheden over en fast ejendom, hvilket i kan have stor betydning for hvordan en ejendom kan benyttes. Selve servitutterne kan bestå af mere end 100 år gamle rådighedsindskrænkelser, der kan gøre det vanskeligt at forholde sig til hvem rådigheden over ens er tildelt til.

Hvem rådigheden over ens ejendom tilkommer, er dog ikke det eneste forhold værd at have kendskab til. Én eller flere personer kan have muligheden for at påtale tilfælde, hvor ens ejendom ikke lever op til de rådighedsindskrænkninger den er påført, hvorfor de kan påkræve tilstanden efterlevet og opretholdt. Disse påtaleberettigede er essentielle at kunne identificere hvis det ønskes at kunne fravige eller fjerne servitutternes bestemmelser.

Ophøret og/eller aflysningen af rettighederne over en ejendom, vil derfor potentiel kunne muliggøre bygge- og anlægsarbejder der resulterer i, at en ejendoms værdi stiger tilstrækkeligt til, at udviklingen på ejendommen udgør en overskudsforretning.

Nærværende afhandling søger at belyse servitutbegrebet, servitutters retsvirkning, håndhævelse og aflysning, for at sætte den indsamlede viden i forbindelse med en konkret case hvor servitutter har indflydelse på udnyttelsen.
SpecialiseringsretningArealforvaltning og planlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato23 apr. 2018
Antal sider67
ID: 273954587