Gymnasieelevers deltagelse i fælles badning og omklædning

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Sisse Nygaard Bruun
  • Peter Vangsgaard Dahlmann
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler, hvordan der gennem aktionsforskning kan skabes en forandring for gymnasieelevers deltagelse i fælles badning og omklædning. Fokusgruppeinterviews anvendes i forbindelse med empiriindsamling. Første del af empiriindsamlingen orienterer sig mod at opnå viden om elevernes holdninger vedrørende deltagelse i fælles badning og omklædning samt en forståelse for de bevæggrunde, der ligger til grund herfor, og som i samråd med eleverne munder ud i en innovation, som udføres i praksis med eleverne efter endt idrætsundervisning. Anden del af empiriindsamlingen udgør en evaluering af hele procesforløbet samt hvilke tiltag og strategier, der kan anvendes til at skabe en forandring for elevernes deltagelse i fælles badning og omklædning. Det konkluderes, at elevernes deltagelse i fælles badning og omklædning ændres under procesforløbet gennem den refleksion, de har opnået i forbindelse med deres deltagelse i dette speciale.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2019
Antal sider78
ID: 292650857