Grundejerforeninger i Planlægningen

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Morten Rydén Klercke
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Afgangsprojektet omhandler en undersøgelse af grundejerforeningers anvendelse og udbredelse i planlægningen, hvilket tager afsæt i følgende to faser:

FASE 1 omhandler en overvejende teoretisk undersøgelse af de gældende regler på området. Dette på baggrund af den initierende problemstilling;
"Hvilke retlige muligheder og begrænsninger eksisterer – primært med afsæt i planlovens bestemmelser herom – hvad angår anvendelsen af grundejerforeninger som planlægningsinstrument?"
Problemstillingen besvares på baggrund af en række delspørgsmål, der hver især omhandler nogle særskilte aspekter i tilknytning til problemstillingen. Denne samlede forståelse for de gældende regler på området muliggjorde desuden, at der kunne udarbejdes en problemformulering.

FASE 2 omhandler en mere ’praktisk’ undersøgelse af problemformuleringen;
"Hvordan foregår det i praksis, når grundejerforeninger – på eget eller andres initiativ – etablerer, driver eller vedligeholder fællesarealer og fællesanlæg?"
Besvarelsen tager ligeledes afsæt i en række delanalyser; hhv. en kvantitativ undersøgelse af udbredelsen i planlægningen samt nogle kvalitative undersøgelser af den praktiske anvendelse (hhv. en interviewanalyse og et multicasestudie). De gennemførte analyser muliggør i sidste ende en samlet besvarelse af problemfor-muleringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
Antal sider149
ID: 77333291