Growing New Connections - An STS Assessment of Controlled Environment Agriculture

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Bogdan Velisco
  • Simon Hedekær Holstener
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I de kommende 30 år forventes det at jordens befolkningstal vil stige til mere end 9 milliarder mennesker og dette vil resultere i en estimeret forøgelse af vores nuværende fødevarebehov med 50 procent. I mellemtiden er vores globale landbrugssystem ved at nå grænsen for hvad der er muligt ift. Produktions kapacitet og mulighederne for at udvide vores nuværende landbrugs praksisser er smalle pga. færre tilgængelige ressourcer som agerjord og vand reserver. Til trods for at moderne landbrug har opnået store forbedringer mht. produktion af fødevare, så er landbrug i dag en af de største udladere af drivhusgasser og de intensive praksisser ved moderne landbrug skader miljøet.
I det seneste årti har konceptet controlled environment agriculture gjort drastiske fremskridt inden for hvad der er muligt at dyrke indendørs. Det har ført til udviklingen af konceptet vertical farming, der ved hjælp af kunstig belysning, automatisering og klima styrings teknologier gør indendørs dyrkning i flere muligt. Ved at kontrollere alle aspekter af det indendørs miljø, denne type produktion er i stand til at dyrke store mængder af planter hele året, uden brug af pesticider og jord og med et minimalt vandforbrug.
I dette speciale udforsker vi konceptet controlled environment agriculture, de teknologiske udviklinger gennem tiden og hvordan disse teknologier påvirker relationer mellem landmænd og ingeniører. Ved at tilgå konceptet controlled environment agriculture ud fra en STS vinkel, studerer vi hvordan forskellige aktører skaber forskellige realiteter i form af netværk. Vi supplerer denne vinkel med kvalitative forskning metoder og en teoretisk ramme der adresserer, hvordan integrering af nye teknologier påvirker relationerne mellem landmand og ingeniører samt reformer dyrkningsmiljøet. Vi anvendte aktør-netværk teori og konceptet heterogenitet sammen med farmer-back-to-farmer modellen som analytiske redskaber til at forstå feltet vi undersøger. Vi har yderligere anvendt ekspertviden i form af interviews og seminarer for at kunne producere en detaljeret beskrivelse af konceptet og dets implikationer.
I dette speciale, konkluderer vi at relationerne mellem landmand, ingeniør og dyrknings miljøet er stærkt påvirket af teknologi. Ydermere, Vi konkluderer at teknologi kan agere som en drivkraft for at forandre forskellige aspekter af controlled environment agriculture, især når det gælder transition fra et semi- til et fuldt-kontrolleret dyrkningsmiljø. Den respektive ekspertise associeret med de forskellige praksisser kan i samarbejde være en drivkræft for bæredygtig omstilling.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 aug. 2020
Antal sider48
ID: 337921819