GrønReg Web App til Aalborg Kommune

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Tanja Rahn
  • Marion Seidler Fürstling
  • Mevludin Besic
  • Niels Nørgaard Nielsen
  • Lars Hole
Denne rapport er den sidste af tre rapporter på MTM-Geoinformationsmanagement uddannelsen ved Aalborg Universitet, udarbejdet efter Aalborg Universitets læringsmodel “Aalborg modellen for problembaseret læring (PBL)”. Rapporten handler om udviklingen af en web applikation prototype, til forbedret visning af Aalborg Kommunes grønne kort og kvalitetshåndbog, indmelding af TIP om fejl og mangler fra driftspersonalet i marken til driftsplanlæggeren på kontoret, samt digital kommunikation om arbejdsopgaver mellem driftsmedarbejdere i marken og driftsplanlæggere på kontoret. Første projekt blev udført på 2. semester og byggede på en undren over brugen af printede kortværker i Aalborg Kommunes grønne områder. Rapporten havde karakter af en foranalyse, hvor vi ved hjælp af interviews, fik belyst hvem målgruppen var og fik afdækket, hvilke behov og ønsker medarbejderne havde, og konkluderede, at der var et behov for et GIS-baseret værktøj til at udstille kort og kvalitetsbeskrivelser for driftspersonalet, samt at kunne kommunikere omkring opgaver, for at fjerne de utilfredsstillende tilstande. I det andet projekt på 3. semester arbejdede vi videre med resultaterne fra første projekt, og fik fastlagt målgruppen og specificeret arbejdsprocesserne, for at sikre en fælles forståelseshorisont og for at kunne afgrænse omfanget af en løsning. Desuden undersøgte vi eksisterende løsninger for at fastslå, om problemet allerede var løst. Vi udarbejdede forskellige prototyper for en web applikation, som var stadier på vejen til den endelige prototype. De samlede projekt resulterede i en plan for en løsning. Dette projekt på 4. semester er en udførelse af planen for at udarbejde en web applikation, hvor vi har arbejdet videre med de punkter, der først kunne afklares i en udviklingssituation, og det har ført til følgende problemformulering: Hvordan udarbejder vi en prototype for en Web-applikation, ved hjælp af GIS standarder, Open Source og interoperabile løsninger, der opfylder driftspersonalets behov? Projektet og udviklingen har været styret af samtalemodellen og den udvidede informationsdesignmodel. GrønReg er opbygget indenfor rammerne af SDI-modellen, med fokus på brugernes behov for adgang til egne data og frie geodata i et system opbygget af standardkomponenter. Der har været anvendt videnskabelig metode til test af lokation med GPS, Vi gennemførte derfor en test og konkluderede, at der var for stor usikkerhed på lokationsangivelsen til formålet. Produkt Der har været anvendt SCRUM som arbejdsmetode i en tilpasset form ved udvikling af applikationen, med Trello og BitBucket som hjælpeværktøjer. Prototypen er udviklet ved brug af open source komponenter. Den grundlæggende webapplikation er designet med BootStrap, så den egner sig til en tablet med med mobile first, så den kan vendes både horisontalt og vertikalt, da designet er responsivt. De grundlæggende funktioner zoom, centrer til brugers position mv. er implementeret i applikationen ved brug af OpenLayers. Vi benyttede os af at kombinere de foruddefinerede funktionaliteter i vores applikation. Kvalitetsbeskrivelsen er implementeret i applikationen via en side opdelt i kvalitetshåndbogens kategorier, der linker til en pdf, med beskrivelsen for denne kategori. Funktionaliteten til TIP og Ekstra Opgaver er designet med UML- og ER-diagrammer udfra et behov hos Park & Natur for kommunikation omkring TIP og opgaver, og implementeret i applikationen som to særskilte sider, der giver mulighed for at sende et TIP eller vælge en opgave og give besked om, at opgaven er under udførelse eller afsluttet ved et enkelt klik. Vores plan var at anvende PHP for at overføre data fra GrønReg til PosGIS databasen. Vi nåede dog ikke at få etableret forbindelsen, og funktionaliteten er derfor ikke færdigudviklet. Vi har i stedet oprettet fiktive data i databasen og udstillet dem som WMS i GeoServer, for at visualisere TIP og Ekstra Opgaver i prototypen. Der har været anvendt Personametoden med scenarier til test af prototypen, der viste, at det er lykkedes at lave en funktionel prototype på en web-applikation til Park & Natur, i Aalborg Kommune, som opfylder brugerens behov: · Tilgå kortværker og kvalitetsbeskrivelse i marken · Melde ind, hvis der observeres fejl eller mangler i marken Kommunikere omkring stedbestemte opgaver digitalt, bestille og sende opgaver videre, dokumentere og melde opgaver færdig
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2016
Antal sider148
ID: 225819092