• Mikkel Torp Andersen
  • Jakob Bay Frantzen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
LE34 Tele har en mindre ubemandet helikopter som de ønsker at anvende til fotogrammetriske formål. For at gøre arbejdsprocessen så effektiv som mulig, udvikles der, igennem dette projekt, et system der ved hjælp af GPS faseobservationer orienterer billeder optaget fra denne helikopter. Det udviklede system tidsstempler, gennem kameraets blitzsko, eksponeringsøjeblikket til billederne, og efterfølgende interpoleres koordinater ud fra post-processerede GPS positioner. Der afprøves igennem projektforløbet flere forskellige softwareløsninger til behandling af de indsamlede GPS observationer. Dette skyldes at den anvendte modtager, EVK-6T, anvender ”squaring”, hvilket gør at faseobservationerne kan være forskudt med en halv bølgelængde. Systemudvikling og udarbejdelse af en databehandlingsproces munder ud i en testflyvning med systemet, hvorigennem nøjagtigheden af det udviklede system undersøges. Det konkluderes at det samlede system fungere, men at behandlingen af GPS observationerne skal optimeres. Alternativt skal der indkøbes en bedre GNSS-modtager.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider79
ID: 63636830