Glostrup REHAB

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Andrea Mortensen
  • Lise Nyholm Andersen
  • Maria Stougård
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet Glostrup REHAB tager sit afsæt i ønsker og krav fra idéoplægget til et fremtidigt specialiseret neurorehabiliteringscenter for Østdanmark, udarbejdet af Creo arkitekter. Glostrup REHAB er en samling af rehabiliteringsspecialer fra Hornbæk, Hvidovre samt Glostrup Hospital. Der arbejdes med elementer fra evidensbaseret sundhedsdesign i forhold til dagslys og udsyn til naturen samt med bygningens indeklima, særligt med fokus på lys – begge indgangsvinkler har stor betydning for patienternes heling samt personalets trivsel og effektivitet. Herudover arbejdes med energioptimering igennem en integreret designproces. Projektet angribes således indledende med en teoretisk ramme for bæredygtighed og evidensbaseret sundhedsdesign samt analyser af de klimatiske forhold og forståelse af den fysisk nærværende kontekst. De indledende analyser leder frem til begreber og designprincipper, der bruges i designprocessen frem mod designet af Glostrup REHAB.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider179
Udgivende institutionAAU, Arkitektur & Design
ID: 17632231