Glemmer du... så husker jeg

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anja Volden Kolmos
4. semester, Sociologi (cand.scient.soc), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt er et kvalitativt studie af, hvordan hverdagen ændres, når ens ægtefælle bliver dement. Målet med projektet er, at udbrede emnet, samt forstå de komplekser der er forbundet med at have en dement ægtefælle. Projektet tager udgangspunkt i otte ægtefæller til demente, og deres personlige beretninger, om hvordan de har oplevet deres mand eller kones demensforløb, samt hvilke udfordringer de i denne forbindelse har stået over for.
Undersøgelsen er foretaget ud fra et hverdagslivsperspektiv. Ud over hverdagslivsperspektivet, inddrages der i projektet et kønsperspektiv, hvorpå det undersøges om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder håndterer omsorgsrollen for den demente ægtefælle.
Den første del af projektet, består af indledning og problemfelt, hvorefter undersøgelsesmetoden præsenteres. Dernæst vil opgavens fokuspunkter uddybes og teorien præsenteres. Efterfølgende optræder analyseafsnittet, fulgt op af et diskussionsafsnit. Til slut i opgaven konkluderes der på undersøgelsens resultater.
I opgavens teoriafsnit optræder følgende teoretikere:
Anthony Giddens og Arlie Hochschild, der har til formål at belyse ægteskabet. Alfred Schütz og Christine Swane der afdækker hverdagslivet, samt Irvind Yalom og Steinar Ekvik, der drager fokus på den sorg der kan være forbundet med at være ægtefælle til et dement menneske.
Undersøgelsens resultater viste:
At der i forbindelse med omsorgsrollen, ses store ændringer i hverdagslivet. Hvor informanterne i den demente ægtefælles hjemmeboende periode, har stået over for væsentlige forandringer af både følelsesmæssig og praktisk karakter. Perioden efter at den demente ægtefælle er kommet på plejehjem, bærer ligeledes udfordringer med sig, og efterlader et tomrum i informanternes hverdag.
Der ses i denne forbindelse en forskel mellem hvilke udfordringer de mandlige og kvindelige informanter har stået over for i omsorgsrollen. Idet kvindernes udfordringer i højere grad er bundet op på økonomiske udfordringer når ægtefællen bliver dement, er der hos de mandlige informanter, i højere grad tale om praktiske udfordringer i form af madlavningskunstner.SprogDansk
Udgivelsesdato5 feb. 2015
Antal sider91
EmneordDemens
ID: 208233611