• Lars Kristian Engelsby Hansen
4. semester, Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette specialeprojekt undersøger, hvordan rådgivende ingeniørvirksomheder anvender GIS. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder udfra en projektorienteret arbejdsmetode, som betyder, at når et projekt er færdigt, har det ikke mere værdi for den rådgivende ingeniørvirksomhed. En af de helt store økonomiske fordele ved GIS for virksomheder er dog potentialet i at kunne genbruge data og analysemetoder. Derfor er det undersøgt, om GIS i højere grad kan være med til at understøtte forretningen og udviklingen i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Den anvendte metode tager sit udgangspunkt i use cases, hvor det er undersøgt, hvordan en række medarbejdere i Rambøll Danmark arbejder med GIS til daglig. På denne måde identificeres begrænsningerne og mulighederne ved GIS i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Herefter bliver der stillet forslag til, hvordan GIS kan være med til at understøtte forretningen og udviklingen i virksomheden. Der foreslås både løsninger, der kan implementeres på kort sigt, men også løsninger, der kræver at virksomheden skal implementere GIS i en IT-strategi.
SpecialiseringsretningGeoinformatik
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jan. 2014
Antal sider77
ID: 179714664