Genbrug af didaktisk design ?

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Birgit Tanderup
“Genbrug af didaktisk design?” er et teoretisk, analytisk projekt baseret på to blended learning forløb, her kaldet scenarie 1 og scenarie 2. Scenarie 1 består i et forløb, gennemført foråret 2007 for pædagogstuderende. Scenarie 1 blev gennemført og evalueret som meget vellykket, hvorfor dets didaktiske design i et vist omfang blev kopieret i scenarie 2’s forløb vinteren 2007/2008, et videndelingsforløb for pædagoger i daginstitutioner. Scenarie 2 blev imidlertid ingen succes og forløbet blev evalueret meget utilfredsstillende. Masterprojektet rejser i problemformuleringen spørgsmålet om det didaktiske designs betydning for den IKT-støttede kollaborative læreproces i pædagogstuderende og pædagogers praksisfællesskaber. Projektet forholder sig især til teori om virtuelle praksisfællesskaber, ansvar for egen læring og flow. Med udgangspunkt i kendte didaktiske modeller designes en ny didaktisk model, Ægget, der efterfølgende anvendes i en komparativ analyse af de to scenarier. Ægget er designet som en interaktiv, didaktisk model til brug for især underviserens planlægning, gennemførelse, analyse og evaluering af IKT-støttede læringsforløb. Projektets empiri og den komparative analyse viser, at den forventede lighed mellem de to forløbs deltagere ikke er til stede og at scenarie 2’s deltagere ikke er i besiddelse af tilstrækkelig IKT-parathed, forstået som evne og vilje til kommunikation i et virtuelt miljø. Organisationskultur og ledelsesforhold spiller også en rolle for scenarie 2’s manglende succes, hvilket kun berøres perifert i projektet. Genbrug af didaktisk design kan være problemfyldt og underviseren må i forbindelse hermed udvise stor grad af kritisk refleksiv kompetence. Projektet konkluderer, at det didaktiske design er af stor betydning for de IKT-støttede kollaborative læreprocesser og at et forløb næppe opnår succes uden at deltagerne besidder IKT-parathed.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14371989