• Sabine Christine Mortensen
  • Rebecca Aistrup Damgaard Pedersen
  • Line Skødt Pedersen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: De nødvendige informationer til visitation af
CT-skanning er lokaliseret i heterogene patientadministrative,
kliniske, og parakliniske informationssystemer. Studiets
formål er at understøtte visitationen ved at genanvende relevante
data på tværs af disse informationssystemer. Dette
udføres ved mapping til referenceterminologien SNOMED
CT.
Metode: Visitatorernes informationbehov blev afdækket
gennem observationer og fremgangsmåder til mapping blev
afdækket vha. systematisk litteratursøgning. Observationerne
blev analyseret ved brug af tematisk analyse, og for hvert
relevant tema, blev der identificeret kildebegreber, der kunne
udtrykke dette. Mapping af kildebegreberne til SNOMED
CT blev udført i en iterativ proces, hvor der blev udviklet en
guideline til konsekvent udførelse af mapping. Afslutningsvis
blev en brugergrænseflade udviklet mhp. at evaluere de
genanvendte datas understøttelse af visitationen.
Resultater: Gennem observationerne blev ni temaer identificeret,
som resulterede i 93 kildebegreber. Der blev udviklet
en guideline for mapping til SNOMED CT gennem tre iterationer.
98% af kildebegreberne kunne mappes til SNOMED
CT, hvoraf 77% blev mappet som et præcist match. Evalueringen
viste, at de genanvendte data understøttede visitationen
til CT-skanning.
Konklusion: SNOMED CT er et fleksibelt værktøj, der kan
anvendes til at mappe kildebegreber fra alsidige begrebssamlinger
og dermed at genanvende data på tværs af patientadministrative,
kliniske, og parakliniske informationssystemer.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2022
Antal sider78
ID: 471687344