Gæsteprincippet

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Anja Vestergaard Madsen
  • Henriette Liisberg-Larsen
  • Christian Holmgaard Graversen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler gæsteprincippet i vejlovens § 106, stk. 1, der gør det muligt for ledningsejere at placere ledninger i et offentligt vejareal uden at betale herfor. Flytning af ledninger placeret i offentlige vejarealer skal derefter bekostes af ledningsejeren ved omlægning eller regulering af vejen. Problemstillingen i projektet er, at det ud fra lovgivningen er uklart, hvilken retsstilling ledningsejerne har, og problemformuleringens hovedspørgsmål er derfor, hvilke vejarbejder der er omfattet af gæsteprincippet. Med udgangspunkt i en række konkrete afgørelser gennemføres en analyse af praksis på området for gæsteprincippets anvendelse. Analysens hoveddel omhandler gæsteprincippets anvendelse ved offentlige veje. Derudover analyseres ledningsejernes retsstilling, når ledningerne er placeret i private fællesveje, private arealer samt i jernbanearealer. Resultatet af analyserne viser, at praksis bevæger sig mod et udvidet anvendelsesområde for gæsteprincippet, da flere forhold betragtes som værende vejformål. Praksis er gået fra at have taget udgangspunkt i, om vejarbejdet tjener vejtekniske og færdselsmæssige formål til fordel for trafikanterne, henimod at etableringen af afværgeforanstaltninger som følge af vejens påvirkning af omgivelserne også bevirker, at gæsteprincippet finder anvendelse. Derudover har analysen vist, at selvom det er udefrakommende projekter, der medfører et vejarbejde, gælder gæsteprincippet, så længe der i den forbindelse er tale om arbejder, der ændrer vejen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider232
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142261