• Jens Holm
  • Dianna Høgh
7. semester, Elektronik og Elektroteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
I denne rapport behandles en problemstilling givet af elforsyningsvirksomheden Orkuveita Reykjavikur fra Island. Firmaet havde en kortslutningsfejl på et kabel mellem to transformerstationer. Differentialbeskyttelse er anvendt på strækningen for at sikre hurtig udkobling ved fejl. Da differentialbeskyttelsen ikke koblede ud som forventet, ønskes der fra firmaets side en analyse af hvad beskyttelsessvigtet skyldtes og en løsning af problemet. Analysen indeholder kortslutningsberegninger ved brug af teoretisk metode og til verificering ligeledes simulering i programmet DIgSILENT. På baggrund af analysen blev det fastslået at funktionsfejlen skyldtes, at en høj induceret spænding i kommunikationskablet mellem relæerne opstod ved fejlen, pga. et langt parallelt forløb med den fejlramte 132 kV højspændingsledning. Den kommunikationsmetode der konkluderes, at være den bedste løsning på Orkuveita Reykjavikurs differentialbeskyttelsesproblem, er at erstatte det nuværende galvaniske signalkabel med en lysleder.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Udgivende institutionAAU
ID: 13479216