• Preben Holst Bang
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
De sidste 10-års stramninger i Bygningsreglementet med henblik på at reducere energiforbruget i
bygninger, har bl.a. inkluderet krav om begrænsning af varmetabet gennem klimaskærmen. De
skærpede krav har således medført, at konstruktionerne skal varmeisoleres mere. Specielt i taget
anvendes store isoleringstykkelser, da det i de fleste tilfælde er mest fordelagtigt sammenlignet
med isolering af klimaskærmens øvrige bygningsdele. I højisolerede ventilerede tage er varmetabet
mindre og tagrum og ventilationsspalte koldere end tidligere, og mængden af fugt, der kan
optages af ventilationsluften, er dermed mindre. Dette medfører øget risiko for fugtproblemer i
tagkonstruktionen.
Masterprojektets har til formål at undersøge fugtsikkerheden i højisolerede, ventilerede tage med
trækonstruktion, der opfylder kravene i Bygningsreglementet og anvisninger i det alment tekniske
fælleseje. Det undersøges hvordan fugtproblemer i højisolerede, ventilerede tagkonstruktioner
undgås inden for rammerne af gældende regler.
Først sammenfattes gældende danske regler for ventilerede tage indenfor området fugt og fugtsikkerhed
samt udvalgte relaterede studier. Undersøgelsen af fugtforholdene i højisolerede, ventilerede
tage er udført som parameterstudie med en reference konstruktion for både et paralleltag
og tagrum. Parametervariationerne vedrører forskellige konstruktionsopbygninger og materialer,
og andre forhold i konstruktionen, samt randbetingelser ved inde- og udeklima. Beregningerne er
udført ved brug af computerprogrammerne WUFI Pro 5.3 og BSim.
Det ikke er muligt at udelukke risikoen for vækst at skimmelsvamp i naturligt ventilerede tage,
hvor de ydre dele af tagkonstruktionen udsættes for danske udeklimaforhold. Risikoen for skimmelsvampevækst
kan dog begrænses ved korrekt projektering og udførelse af de ventilerede tage,
hvor række faktorer har indvirkning på fugtforholdene i tagkonstruktionerne, og derfor skal indgå
overvejelserne for at opnå bedre fugtsikkerhed. De væsentligste faktorer er oplistet nedenfor:
• En øget isoleringstykkelse vil øge risikoen for vækst af skimmelsvamp i tagkonstruktionerne,
men så længe ikke andre faktorer præger fugtforholdene i tagkonstruktionen negativt,
vil den øgede risiko for skimmelsvampevækst være begrænset. Det giver alene på
denne baggrund ikke anledning til ændringer af ventilerede tage.
• Luftskiftet i ventilationsspalten skal være tilpas stort til at fjerne den mængde fugt, der
uundgåeligt vil blive tilført tagkonstruktionen. Er luftskiftet for lavt vil dette ikke ske, og
risikoen for fugtproblemer i tagkonstruktionen bliver stor. Luftskiftet må dog ikke være
så højt, at det sænker temperaturen i konstruktionen, da det vil øge den relative fugtighed,
og dermed risikoen for skimmelsvampevækst.
• Tagkonstruktioner af træ er følsomme overfor enhver form for lækager, utætheder i undertaget
som medfører vandindtængen, utætheder i dampspærren og byggefugt.
Resultaterne er baseret på 75 fugtberegninger i ventilerede paralleltage og tagrum.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 nov. 2016
Antal sider56
ID: 244487348