• Paw Bro Larsen
  • Søren Bredal Henriksen
  • Jacob Winkel
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Afgangsprojektet undersøger, om og i givet fald hvordan regionplanen kan håndtere en dobbeltrolle som både et godt administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Baggrunden for diskussionen af denne dobbeltrolle er, at region-planlægningen netop nu er underkas-tet et eftersyn, at det af miljø-ministeren nedsatte Regionplan-udvalg , med henblik på at forenkle og udvikle regionplanlægningen. Afgangsprojektets analyser tager udgangspunkt i problemstillingen: På den ene side udtrykker mange - heriblandt Regionplanudvalget - ønske om, at regionplanens rolle skal være både et godt administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. På den anden side er det uklart, hvad der ligger i de to begreber samt om denne dobbeltrolle kan - og i givet fald hvordan den skal - varetages. Begreberne bestemmes med udgangspunkt i en analyse af, hvilke roller regionplanen skal varetage. Ud fra denne begrebs-udvikling gives via eksempler forslag til, hordan regionplanen kan styrkes som godt administra-tionsgrundlag hhv. startegisk udviklingsplan. Det konkluderes, at fremtidens regionplan tillige kan være kendetegnet ved at opfylde begge begreber, og at regionplanen faktisk styrkes herved.
SprogDansk
Udgivelsesdato2003
Antal sider154
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141236