Fremtidens fjernvarme: Lavtemperaturfjernvarme i nye boligområder

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lars Grundahl
  • Kasper Varn Qvist
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baseret på en generel konsensus om, at fjernvarmens
forsyningsområder skal udvides i Danmark
undersøges i dette speciale samspillet mellem
lavtemperaturfjernvarme og lavenergibyggeri
gennem et casestudie for et nyudstykket område
til lavenergibebyggelse i Godthåb, nær Aalborg.
Dermed undersøges det, om fjernvarmen kan
indgå som valgmulighed til opvarmning af nye
boligområder.
Gennem en aktøranalyse identificeres kommunerne,
forsyningsselskaberne og forbrugerne
som værende de tre aktører, der har direkte indflydelse
på valget af varmeforsyningsteknologi i
de enkelte boliger.
På baggrund heraf beregnes det for det valgte
område, om der findes et samfundsøkonomisk
rationale for at etablere fjernvarme, et selskabsøkonomisk
rationale for at etablere fjernvarme
som lavtemperaturfjernvarme samt et forbrugerøkonomisk
rationale for at vælge fjernvarme
som opvarmningsteknologi frem for individuelle
varmepumper.
Det konkluderes, at der for den valgte case, i
hver af de tre økonomiske beregninger, findes rationale
for at etablere lavtemperaturfjernvarme i
området. Denne konklusion er dog casespecifik
og bør beregnes for hver enkelt case, da problemstillingens
kompleksitet medfører, at der
ikke kan drages generelle konklusioner.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2014
Antal sider120
ID: 198504514