Fremtiden er cirkulær: En institutionel analyse af den cirkulære økonomi

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Lucas Buddike Vive
Dette studie er en kvalitativ analyse af den cirkulære økonomi i byggebranchen. studiet adressere følgende problemformulering "Hvordan kan en cirkulær økonomi opstå og vedligeholdes, gennem den nuværende konventionelle byggebranche? Herunder forstærke markedspositionerne gennem nye legitime principper?" Det kvalitative studie er baseret på fem informanter. to fra det traditionelle felt, og 3 fra det cirkulære felt. Opgaven bygger på VCØB som case og hvordan de interagere gennem felt aktører. den analytiske fremgangsmåde er baseret på Ny Institutionel Teori og indeholder en begrebsramme som følgende: Logikker, institutionel kompleksitet, felter, subfelter, infrastrukturer. Studiets fund er at den cirkulære økonomi bliver påvirket af menneskelige interaktioner og hvordan disse forbedrer samarbejdet.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2023
Antal sider56
ID: 510038578