• Katrine Bundgaard Andreasen
  • Jeppe Sommer Bruun
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Der er fra EU opstillet europæiske mål for, at CO2-udledningen skal mindskes. I Danmark mindskes udledningen ved blandt andet at udbygge energisektoren med grøn energi. Der er opstillet mål for, hvor meget af den danske energiproduktion, der skal bestå af vindmøller. Det er kommunerne, som har ansvaret for planlægning af vindmøller på land i Danmark. På baggrund af denne planlægning, skal der opstilles vindmøller i udpegede vindmølleområder.
Ved planlægningen af vindmøller, møder kommunerne i nogle tilfælde udfordringer, som kan være med til at bremse eller stoppe vindmølleprojekterne, hvilket kan resultere i, at både kommune og projektudvikler burger unødvendige ressourcer.
Dette specialeprojekt omhandler denne vindmølleplanlægning. Formålet med specialeprojektet er at undersøge, om det er på baggrund af den planlægningstilgang kommunerne har, at udfordringerne opstår eller om der er andre årsager til at udfordringerne opstår.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 aug. 2015
Antal sider115
ID: 217513633