• Trine Winther Schoubye
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at undersøge mentorstøttens læringspotentiale for unge med psykiske vanskeligheder på erhvervsuddannelsen.
Erhvervsuddannelsen er udfordret på tilgang til uddannelsen og har med 42 % det største frafald af ungdomsuddannelserne. Samtidig har uddannelsen den største andel af forløb med specialpædagogisk støtte, som er en kompenserende støtte til unge med handicap i uddannelse. Mentorstøtte er den primære støtteform til denne målgruppe.
Trods veldokumenteret forskning af effekten af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne i forhold til at klare sig som øvrige unge, er der begrænset forskning af mentorfunktionen på erhvervsuddannelsen ud fra et ungeperspektiv.
Formålet med specialet er derfor at anlægge en kvalitativ vinkel på mentorstøtten ud fra et ungeperspektiv som et supplement til eksisterende forskning.
Gennem et beskrivende design udføres et narrativt empirisk studie med udgangspunkt i interviews med to unge informanter udfordret med ADHD og Aspergers syndrom, hvor metoden journey mapping er inddraget. Fagprofessionelle fra erhvervsuddannelsens forskellige læringskontekster er yderligere inddraget.
Læringspotentialet ved mentorstøtte er undersøgt med afsæt i tre teoretiske perspektiver: Thomas Ziehes ungdomskultur; Ole Dreiers decentrerede læringsperspektiv samt Anne Morins deltagelsesmodifikation. Yderligere inddrages Maria Bruselius-Jensen og Anne Mette W. Nielsens metodiske begreb faciliteret deltagelse.
Specialet konkluderer at i mentorstøtten bidrager med afgørende læring for unge med psykiske vanskeligheder og styrker de unges identitetsudvikling samt mestring, handlekraft og en mere engageret deltagelse i uddannelsen.
Hertil fremhæver specialet følgende faktorer med afgørende betydning for unges læringspotentiale.

En tillidsfuld relation.
En tillidsfuld relation mellem den unge og mentoren er en afgørende faktor for læringspotentialet.

Inddragelse.
De unge inddrages i egen læring, hvilket forstørrer deres personlige kompetencer til deltagelse.

Opsøgende tilgang.
Fagprofessionelle har en afgørende betydning for de unges selvsårbarhed, hvor en ubetinget accept af og forståelse for den unge er afgørende. Den opsøgende tilgang har betydning for de unges genfortolkningsproces.

Facilitering.
Mentorerne faciliterer de unges deltagelse ved at skabe forståelse for deres reaktioner i omgivelserne.

På baggrund af ovenstående faktorer konkluderer specialet at læringspotentialet ved mentorstøtte afhænger af mentorernes kompetencer heraf. Den enkelte mentor er således afgørende for den læring der finder sted.
Specialets resultater har en høj relevans for kontekster, hvor unge med psykiske udfordringer indgår. Med denne viden om hvilke faktorer der har betydning for læringspotentialet ved anvendelse af mentorstøtte, er det muligt at tilrettelægge og udvikle støtte med afsæt i specialets konklusioner.

Søgeord
Læreprocesser – Selvsårbarhed – Dagliglivsførelse – Personlig læring – Mentorstøtte - ADHD – Aspergers - Inddragelse – Deltagelsesmodifikation – Tilsigtet læring – Utilsigtet læring – Ungdomsuddannelse – Erhvervsuddannelse – Identitetsudvikling – Inklusion - Ungdomskultur
SprogDansk
Udgivelsesdato5 nov. 2021
Antal sider79
Ekstern samarbejdspartnerUkendt
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 452284356