fra Skitsebaseret Design til Computational BIM: Objektdesign med Dynamo

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Allan Kenneth Clausen
  • Thomas Skytte Hedemand Poulsen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten indledes med en betragtning af den danske byggebranche anno 2015. Det beskrives hvordan der med paradigmeskiftet fra 2D dokumentbaseret projektering til 3D objektbaseret, er sket en teknologisk udvikling. Der opleves imidlertid udfordringer med arbejdet med Autodesk Revit som det primære BIM-værktøj for objektbaseret parametrisk modellering. Disse udfordringer søges gennem rapporten løst med Dynamo, hvilket leder hen mod den initierende problemformulering:
”Hvordan kan Dynamo løse virksomheders oplevede problemer med bygningsmodellering i Revit og ændrer det på et eksisterende workflow ved projektering?”
Gennem en problemanalyse undersøges virksomhedernes oplevede problemer og et nøgleproblem udvælges som genstandsfelt for den senere bearbejdning. Dynamo undersøges som værktøj, og der udvikles eksempler på løsning af problematikker, som argument for at det kan løses med Dynamo. Ud af analysen belyses det, hvordan man kan beskrive anvendelsen af Dynamo for en automatiseret proces, som et arbejde med Computational BIM. I forhold til traditionel projektering som en skitsebaseret proces, gives der eksempler på potentialer ved at anvende ny teknologi som middel til et optimeret workflow. Der undersøges specifikt hvordan Dynamo kan løse en opgave med at optimere et workflow omkring et dimensionerende varmetab og et automatiseret design af bygningsobjekter. Dette problem er skrevet direkte ind i rapportens endelige problemformulering:
”Hvordan kan der med Dynamo udføres et automatiseret workflow med varmetabsberegning og design af bygningsobjekter?”
Resultatet af rapportens bearbejdning er udviklingen af en prototype, der besvarer problemformuleringens hovedspørgsmål. Gennem Contextual Design metoden arbejdes der med udvikling af et system, hvor konceptuelle modeller og sekvens beskrivelser anvendes som storyboard for den endelige løsning. Arbejdet med Dynamo giver en indikation af, at der ikke kræves programmeringserfaring, for at kunne udvikle simple og mindre komplicerede løsninger.
Afslutningsvis konkluderes det at den udviklede prototype skaber et optimeret workflow for faggrupperne ved projektering, samt udfører en automatiseret proces af en varmetabsberegning. Prototypen skal ses netop som en udvikling af løsning, og ikke et færdig system. Kernen for løsningen har været at udføre et proof-of-concept, hvor funktionaliteten af Dynamo undersøges. Konklusionen er at Dynamo egner sig til at tage over, hvor der opleves problemer med funktionalitet i Revit.
Som implementering og perspektivering omtales vigtigheden for virksomheder i at følge nye teknologier og tillære sig egenskaber for disse. Det kan betyde meget for en virksomhed, dels at være parat til mulige paradigmeskift eller nye teknologier, og dels for at give dem en competitive edge.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2016
Antal sider105
ID: 225376222