Fra lærer til lærer ...

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Birgitte Faber
  • Lise Witfeldt
Hvordan kan man designe et web-baseret system til lærernes vidensdeling? - en analyse af folkeskolelæreres vidensdeling i praksis med henblik på designperspektiver i et web-baseret vidensdelingssystem. I arbejdet med versionering af Virtual Classroom Tour hos Microsoft oplever vi virksomhedens behov for viden om målgruppen – danske folkeskolelærere og deres praksis for vidensdeling. Dette speciale bidrager med teoretisk og praktisk viden om det at være lærer, om læreres viden og skandinavisk brugerorienteret design. Specialets tema er forankret i vores egen praksis og vi har metodisk tilgang som aktionsforskere inden for eget praksisfelt, hvor vi anvender Grounded Theory som undersøgelsesmetode.. Specialets empiriske datamateriale er genereret ved 4 dybdegående semiustrukturerede interviews samt observationer på lærernes skoler samt af deres materialer. Datagrundlaget for analysen er transskriberede interviews, fotografier og observationer af lærernes klasse og fagteam mapper, dueslag og digitale mapper på intranet og web. Data behandles og analyseres i Narrativer og Displays, Undersøgelse og analyser leder frem til designperspektiver og en skitse til et vidensdelingssystem baseret på user centered markedspladsmodel.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider101
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142086