Fotorealistiske 3D-bymodeller

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jane Holmgaard
  • Lise Laustsen Frederiksen
  • Kristian Holm Vester
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorledes en bygningsafsætning hensigtsmæssigt med totalstation kontrolleres i marken, samt hvorledes præcision/nøjagtighed af denne vurderes. Først undersøges hvorledes en bygningsafsætning foregår i praksis. Herefter redegøres for forsikringssager ved LgE for at undersøge, om der er anledning til udbedring af problemer vedrørende bygningsafsætning i praksis, og hvilken karakter sagerne ved LgE har vedrørende bygningsafsætning. Der udvikles en prototype til et afsætningsprogram (BAKK) til afsætning af modullinier i planen, som kan medtages i marken til kvalitetskontrol af en bygningsafsætning. BAKK udvikles på baggrund af empirisk og teoretisk viden omkring afsætning, samt hvilke vurderingsstørrelser en afsætning skal vurderes på grundlag af. BAKK testes efterfølgende i praksis. Det konkluderes, at BAKK er et godt værktøj for landinspektøren, som kan bruges på en sådan måde, at landinspektøren umiddelbart efter afsætning kan vurdere afsætningen. Det kan således afgøres i marken, om afsætningen er tilfredsstillende eller ej. Yderligere genereres dokumentation til bygningsafsætningen i BAKK.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider129
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142064