Forventningsværdi ved ekspropriation

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Stefan Gustafson
  • Anders Wengel-Hansen
  • Ulrik Thomsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler erstatning af forventningsværdier ved ekspropriation af landbrugsjord. En forventningsværdi kan betegnes, som den merværdi en ejendom tilføres på baggrund af en forventning om, at ejendommen ud fra den planlægningsmæssige status i fremtiden vil kunne benyttes til en mere intensiv anvendelse, der vil medføre et større udbytte for ejeren. I projektets første halvdel er fokus rettet mod dokumentationsgrundlaget, der benyttes til at påvise forventningsværdiens eksistens og størrelse. Dette indbefatter en omfattende analyse af, hvilken indflydelse arealreguleringslovgivningen, de repræsentative salg samt syns- og skønsmændenes vurderinger har som dokumentationsgrundlag for forventningsværdien. Analysen viser, at tidsrummet fra ekspropriationen til den ændrede anvendelse indtræder, også er afgørende for forventningens eksistens og størrelse, og at fastsættelsen af tidsrummet ofte er baseret på et spinkelt dokumentationsgrundlag. Derfor diskuteres der i rapporten andre forhold, som kan have indflydelse herpå, herunder om landbrugslovens bestemmelser om med ophævelse af landbrugspligten bør tillægges vægt. Da forventningsværdien ofte fastsættes ud fra et spinkelt dokumentationsgrundlag, omhandler anden del af projektet en konkret case – en ekspropriation af et areal nord for Skejby Landsby nær Århus. Casen anskueliggør, at forholdene, der må tages i betragtning ved fastsættelsen af forventningsværdien, er mangfoldige, og illustrerer derved den usikkerhed, som ofte er forbundet med bestemmelse af forventningsværdien.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider170
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6142055