• Jonas Blom Ottosen
4. semester, Bæredygtig Energiteknik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
At kunne forudsige brandbarhedsgrænser er vigtigt, når det kommer til sikker håndtering af brandbare gasser så som kulbrinter. Teorien omkring detter emne er ikke helt udarbejdet endnu, men der eksisterer nogle teoretiske metoder så som Le Chatelier's blandingsregel. En model var lavet til at forudsige brandbarhedsgrænser for kulbrinter og blandinger med inert gas. Modellen var opbygget som en combustor med masseflowcontrollere til at justere molarfraktionerne af gasserne i blandingen. Blandingen blev andtændt ved brug af en kort puls af hydrogen radikaler. Reaktionsmekanismen brugt i modellen var gri30, siden den har værdier for methan, ethan og propan samt andre gasser som er til stede i forbrænding. Resultater fra moddel blev sammenlignet med eksperimentelle data fra Kuchta og Zhao, og viste at være i stand til at forudsige brandbarhedsegenskaber af mindre kulbrinter, med nogle undtagelser når ethan var til stede.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2019
Antal sider35
Ekstern samarbejdspartnerRamboll Foundation
Anders Andreasen ANRA@ramboll.com
Informantgruppe
ID: 304808745