Forudsætninger for kørebanekanters kurveforløb ved vejtilslutninger

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Anders Bak Frederiksen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler projektering af tilslutningskanter i åbent land. Der er i projektet givet et historisk overblik over, hvordan tilslutningskanterne er blevet anbefalet igennem tiderne i Danmark.
Derudover er der undersøgt hvorledes de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, udformer tilslutningskanterne f.eks i Sverige, Norge, Tyskland og USA.
Der er udarbejdet en MATLAB-model til at beskrive køretøjets teoretiske kurveforløb. I modellen er alle parametrene implementeret, så køretøjets nødvendige specifikationer let kan ændres. De forskellige parametres betydning
for det teoretiske kurveforløb er dermed også undersøgt.
Der undersøges for tre forskellige konstruktionsmetoder, der alle har været brugt i Danmark, til at beskrive tilslutninskantens udformning. Disse konstruktionsmetoder er blevet udarbejdet i hver deres MATLAB-model så de
kan sammenlignes med det teoretiske kurveforløb.
Rapporten slutter af med en anvisning til den bedste måde at konstruere tilslutningskanter på. Anvisningen er en optimering med hensyntagen
til trafiksikkerheden, men hvor det dimensiongivende køretøj stadig kan udføre sine nødvendige manøvreringer.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
Antal sider56
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 77277562