• Mikkel Mørk
  • Stefan Thaarup
4. semester, Kommunikation, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale undersøger virkemidler i adfærdsændrende kampagner i teori og praksis,
samt hvordan sådanne virkemidler kan anvendes i en række konkrete kampagneforslag
til brug i Forvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.
For at undersøge dette gennemgås en række videnskabelige artikler omhandlende teoretiske
overvejelser i forbindelse med adfærdsændrende kampagner. Denne litteraturgennemgang
udgør således specialets teoretiske fundament.
Specialets anden del præsenterer afviklingen af et aktionsforskningsprojekt, hvor aktionsforskningens
fire faser hver udgør et punkt i udviklingen af konkrete kampagneforslag.
Planlægnings- og analysefasen gennemgår derfor en række kampagnemæssige
forbilleder, der fungerer som inspiration til de senere præsenterede forslag. Denne
forbilledanalyse fører til aktionsfasen, hvor kampagneforslagene udvikles. Disse forslag
præsenteres for rekvirenten i observationsfasen, hvorefter den konstruktive kritik fra
denne fase medbringes i refleksionsfasen, hvor kampagneforslagene finpudses.
De fremkomne resultater peger på, at der er en signifikant brug af moderat frygtappel
suppleret med handlingsanvisninger, og i visse tilfælde, humor, som nedtoner trusselsniveauet.
Ydermere påvises det at brug af alternative kommunikationsmidler kan
fremme en kampagnes opmærksomhedsskabende effekt.
SprogDansk
Udgivelsesdato26 okt. 2012
Antal sider100
ID: 70351983