• Karen Sole Lyhne
  • Ida Boisen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Titel: Forslag til forandring af forebyggelsen af stress blandt arbejdsløse - praksisrettet anbefalinger til medarbejdere på et kommunalt jobcenter

Baggrund: Stress blandt arbejdsløse er et folkesundhedsmæssigt problem, både i international- og national kontekst. Stress kan blive udløst grundet faktorer på både mikro-, meso- og makroniveau. Arbejdsløse som oplever stress udgør en væsentlig, men overset gruppe idet forebyggelsen af stress nedprioriteres.
Formål: At undersøge nuværende forebyggende stressinterventioner til arbejdsløse, som oplever stress samt undersøge muligheder og begrænsninger ift. forebyggelse af stress. På baggrund heraf udarbejdes et forandringsforslag således oplevelsen af stress blandt arbejdsløse reduceres.
Metode: Precede-Proceed modellen har udgjort den overordnet ramme for specialets forandringsforslag. Specialets empiri er indhentet gennem en systematisk litteratursøgning for at afdække eksisterende viden om forebyggelse af stress blandt arbejdsløse. Yderligere udarbejdes et kvalitativt casestudie med inddragelse af to medarbejdere på et jobcenter. Den indsamlede empiri er analyseret med inddragelse af Niklas Luhmann, Lisa Berkman og Erving Goffman. Det udviklende forandringsforslag illustreres i en Precede-Proceed model.
Resultat: Litteraturstudiet viste at stress blandt arbejdsløse ses som et sekundært fokus i de forebyggende interventioner. Både litteraturstudiet og det kvalitative casestudie finder at forebyggelse af stress blandt arbejdsløse skal nytænkes. Denne nytænkning ses der begyndende tendenser til i en mellemstor kommune.
Konklusion: Anbefalingerne er forslag til hvordan forebyggelsen af stress kan forandres for at reducere oplevelsen af stress blandt arbejdsløse. Forandringsforslaget er overvejende gruppebaseret med fokus på social støtte. De gruppebaserede aktiviteter skal afholdes i en kontekst uden for jobcenteret. Undervisningen skal varetages af eksterne undervisere, som forinden undervisning oplæres i etablering af tillid, understøtte arbejdsløses tro på egne evner og faglig ekspertise.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider160
ID: 333074068