• Inger Anna Lena Þórðardóttir Ericson
4. semester, Jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale diskuteres den FN-konvention, der omhandler aftaler om internationale køb,
og dens formål, med fokus på ensartethed og historikken bag ved de forskellige forbehold i CISG.
Hvorfor de er en del af konventionen, hvilke lande der har valgt at tage forbehold, hvilken
betydning det har haft, både hvad angår indførelse og tilbagetrækning.
De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, til dagligt kaldet CISG, bliver
i dette speciale fremadrettet henvist til som CISG eller 1980 Vienna konventionen.
”Formålet med CISG er at skabe en moderne, ensartet og retfærdig ordning for kontrakter
vedrørende internationalt salg af varer. Således bidrager CISG betydeligt til introduktion af
sikkerhed i kommercielle transaktioner og faldende transaktionsomkostninger.” 1
Metodevalg tager hensyn til både spørgsmålene som er rejst og CISG som internationalt fænomen.
Specialet vil reflektere over konventionen og hvordan den er fortolket, både med hensyn til
internationale obligationer og de forskellige artikler i den, der er relevante. Den vigtigste her er
Artikel 7 i CISG, som giver rammen om hvordan konventionen skal fortolkes. Ensartetheden som
emne er enormt bredt så for at holde fokus på, at svare de relevante spørgsmål har forfatteren
afgrænset nogle emner, trods deres vigtighed i CISG-sammenhæng, for eksempel ”god tro”
og ”validitet”2.
Forskellene og lighederne mellem sprogudgaverne bliver undersøgt. Oversættelse og indførelse af
en international lov sker ikke uden problemer grundet ting såsom sprog og kulturforskelle.
Indførelsen af selve konventionen bliver undersøgt, og ligeledes hvordan CISG har udviklet sig i
gennem de sidste 40 år. Hvad er de primære og sekundære kilder, som kan og skal bruges når 1980
Vienna Konventionen bliver anvendt. Det er relevant at undersøge forbindelsen mellem en
international konvention og lov som CISG, private internationale lovregler og national lovgivning.
Forfatteren går ind i spørgsmålet om hvorvidt ensartetheden kan måles og hvilket resultat der måtte
komme ud af en sådan måling. Der lægges specielt vægt på alle forbehold fra CISG i Artikel 92-96
og hvordan de er anvendt i praksis, såvel som Artikel 97+98. Hvilken positive og negative
betydning de har for ensartetheden som 1980 Vienna Konventionens formål, som er
hovedspørgsmålene i dette speciale. Efter at have undersøgt og reflekteret på de fornævnte emner
afslutter forfatteren med sine konklusioner.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 aug. 2020
Antal sider68
ID: 339070709