• Ajeitha Ulagananthan
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Tittel: Foreldrenes samliv og seksualitet når barnet er kreftsyk - ” Hvordan styrke foreldrenes seksualitet når barnet er kreftsyk?”
Bakgrunn: Forskning viser at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer påvirker foreldrenes relasjoner av barnets kreftbehandling, som også påvirker helse og seksualitet. Helsepersonell og foreldre setter fokuset rundt barnets kreftbehandling, og viktigheten av å styrke foreldrenes seksualiteten blir glemt.
Hensikt: Hensikten med masteroppgaven er å undersøke hvordan helsepersonell kan bidra til å forsterke foreldrenes samliv og seksualitet når barnet er under kreftbehandling og unngå mulig samlivsbrudd.
Metode: Det benyttes litteraturbaserte tilnærmingsmetoder for å kunne besvare forskningsspørsmålet.
Resultater: Studiet viser at en kan styrke seksualiteten på ulike måter ved å bruke strategier rettet mot biologiske, psykologiske og sosiale faktorer som barnets kreftbehandling påvirkers av. Kommunikasjon og stress er to slike faktorer som er sentrale innen arbeidet mot å kunne styrke seksualiteten.
Konklusjon: På bakgrunn av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan seksualiteten og hvordan det påvirkes sjeldent ses via enkle tegn eller symptomer foreldrene viser under barnets kreftbehandling. Flere sammensatte faktorer må kunne ses opp i mot hverandre for å kunne styrke dette.
Nøkkelord: kreft, barn, foreldres innvirkning, relasjon, pediatrisk onkologi, Dorothea Orem og sykepleie.
SprogNorsk
Udgivelsesdato7 maj 2019
Antal sider51
ID: 302993742