• Vibeke Skov Salskov
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Introduktion: Voldtægt er et traume, der adskiller sig fra andre traumer grundet overgrebets seksuelle karakter. Alene af den grund, kan man forestille sig, at ofre for seksuelle overgreb påvirkes på deres seksualitet. Dette føres videre ind i parforhold og familieliv. Derfor har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at alle centre for voldtægtsofre tilbyder sexologisk rådgivning.
Mål: Dette studies formål er at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag eventuelle seksuelle dysfunktioner hos et offer for seksuelle overgreb, samt hvornår og hvordan man i landets centre for voldtægtsofre bedst forebygger og behandler sådanne dysfunktioner.
Metode: Et litteraturstudie baseret på relevante studier, fundet via struktureret søgning i databaserne Psychinfo og Pubmed. Den fremkomne empiri diskuteres i forhold til en teoretisk ramme af traumeteori, kriseteori og mestringsteori.
Konklusion: Der er mange forskellige psykologiske mekanismer der spiller ind på offerets mestring af overgrebet. Disse, sammen med de psykoseksuelle mekanismer, gør området komplekst. Der er belæg for, at man ikke bør opstarte behandling af sexologiske dysfunktioner, før det oprindelige traume er færdigbehandlet. Når behandlingen sættes i værk, bør der være fokus på hele offeret, og ikke kun på overgrebsproblematikken. Én af de behandlinger, man med fordel kan iværksætte er sensate focus, der kan modereres, så den bedst passer til det enkelte offer. Dette skal fra behandlerens side, bakkes op af kognitiv adfærds moderering, moderering af negative perceptioner samt løsningsorienteret behandling.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2017
Antal sider51
ID: 257020799