• Caroline Fischer
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Forebyggelse af arbejdsrelateret stress blandt sygeplejersker – et systematisk mapping review.
Baggrund: I Danmark er andelen af sygeplejersker, der bliver stresset stigende. Dette har konsekvenser på både et individ- og et samfundsmæssigt niveau. Der findes ingen specifik årsag til stress blandt sygeplejersker, men årsagen kan findes i et komplekst samspil mellem sygeplejerskernes arbejds- og privatliv. I Danmark er der en overvægt af behandling til personer med stress, mens forebyggelsen er sparsom. Derudover er fokus for forebyggelsen primært på et individuelt niveau, mens strukturelle interventioner sjældent anvendes. Hidtil er der ikke foretaget en systematisk kortlægning af virkningsfulde forebyggende interventioner mod arbejdsrelateret stress henvendt sygeplejersker, som inddrager forebyggelse på flere niveauer end på det individuelle.
Formål: At identificerer virkningsfulde forebyggende interventioner mod arbejdsrelateret stress henvendt sygeplejersker, for herigennem at udarbejde et beslutningsgrundlag til forandring af forebyggelse af arbejdsrelateret stress henvendt sygeplejersker.
Metode: Der er udført et systematisk mapping review med inspiration i anbefalinger fra The Cochrane Handbook og Booth et al. Der er søgt i Embase, Cinahl, PubMed, PsycInfo og ProQuest. Der er søgt efter studier med virkningsfulde forebyggende interventioner mod arbejdsrelateret stress henvendt til sygeplejersker. Studierne mappes ud fra Dahlgren og Whiteheads socio-økologiske model, og forandringsperspektivet udgøres af Kotters forandringsmodel og Fixsens implementeringsteori.
Resultater: Det systematiske mapping review inkluderer ni studier, som bidrager med viden om, hvilke interventioner der er virkningsfulde ift. at forebygge arbejdsrelateret stress hos sygeplejersker, og hvilke virkningsfulde elementer interventionerne inkluderer. Der er en overvægt af interventioner som placeres på det individuelle niveau, mens der er tre interventioner som placeres på flere niveauer i den socio-økologiske model.
Konklusion: De inkluderede studier bidrager med viden til et beslutningsgrundlag vedrørende virkningsfuld forebyggelse af arbejdsrelateret stress til sygeplejersker. Beslutningsgrundlaget henvendes til både stat og regioner, hospitalsledelse samt sygeplejersker. Dog er der behov for yderligere forskning på området.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2020
Antal sider79
ID: 318421482